Vedligeholdelse af lejebolig 

I en lejebolig betyder vedligeholdelse, at du som lejer holder boligen i god stand, som aftalt ved indflytningen. Dette inkluderer ikke almindeligt slid eller ælde. Hvis lejer ved et uheld skader noget i boligen, er det lejers ansvar at få det repareret, selvom udlejeren normalt står for vedligeholdelsen. Og det samme gælder omvendt for udlejeren. 

Lejers rolle i vedligeholdelsen 

Lejeloven siger, at du som lejer har pligten til at vedligeholde og om nødvendigt forny låse og nøgler. Husk, at hvis du installerer noget selv i boligen, som en vaskemaskine, er det også dit ansvar at vedligeholde det. 

Din lejekontrakt vil tydeliggøre, hvem der har ansvaret for hvad: 

Indvendig vedligeholdelse

Dette dækker over hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Som regel er dette lejerens ansvar, medmindre der er en B-ordning. 

Udvendig vedligeholdelse

Alt fra altaner til vinduer og døre. Dette er ofte udlejerens ansvar.
 

A- og B-ordninger i lejekontrakten 

Din lejekontrakt fortæller, om du er under A- eller B-ordningen: 

A-ordning: Her får du en istandsat bolig, og du skal ved fraflytning aflevere den i lignende stand. 

B-ordning: Her overtager du boligen uden istandsættelse, og udlejeren har den indvendige vedligeholdelsespligt. En vedligeholdelseskonto er tilknyttet til boligen for dette formål. 

Hvis udlejeren ikke lever op til sin vedligeholdelsespligt, så bør du først kontakte udlejeren. Hvis problemet fortsætter, så kan du tage det op med Huslejenævnet eller kommunens byggemyndigheder. 

At forstå din rolle i vedligeholdelsen af din lejebolig er nøglen til et behageligt lejemål. Det er vigtigt, at du kender forskellen mellem indvendig og udvendig vedligeholdelse og er klar over dine forpligtelser ifølge din lejekontrakt samt hvad du har krav på fra udlejers side.  

Kilde: Lejeloven

Læs også om: