Hvad er en lejekontrakt?

En lejekontrakt er en skriftlig aftale mellem en udlejer og en lejer, der fastsætter betingelserne for udleje af en bolig mellem lejer og udlejer. En lejekontrakt er juridisk bindende og beskytter både udlejer såvel som den beskytter lejerens rettigheder.  

Kontrakten specificerer vilkårene for lejemålet, herunder lejeperiode, husleje, depositum, og andre væsentlige detaljer omkring brugen og vedligeholdelsen af ejendommen. En lejekontrakt skal sikre klarhed mellem den overordnede aftale, som lejer og udlejerehar indgået gennem hele lejeperioden.  

Hvad kan en lejekontrakt indeholde?

En lejekontrakt indeholder en lang række af forskellige oplysninger og betingelser. I en lejekontrakt varierer indholdet alt efter bl.a. typen af bolig, størrelsen husleje, og hvad der aftales mellem udlejere og lejer.

En lejekontrakt indeholder blandt andet:

  • Lejer og udlejers informationer 
  • Lejeperiode – start og eventuel slutdato  
  • Lejeboligens adresse, type og størrelse  
  • Lejeboligens stand ved indflytning 
  • Husleje, depositum forudbetalt leje  
  • Betalingsforhold samt eventuelle forbrugsudgifter  
  • Husdyr, boligorden & fællesfaciliteter 
  • Opsigelsesbetingelser ifm. fraflytning 
  • Andre tilføjelser – parkering mv. 

Ovenstående er blot et udsnit af nogle af de elementer, som en lejekontrakt kan indeholde. En lejekontrakt er altså et centralt dokument i et lejeforhold. Den udgør den juridiske ramme, som både lejer og udlejer navigerer indenfor gennem hele lejeperioden.

Kilde: Lejeloven

Opsigelse af lejekontrakt – Generelle retningslinjer

Opsigelse af en lejekontrakt er en proces, der kræver omhyggelig overvejelse og korrekt håndtering for at sikre, at både lejer og udlejer overholder lovgivningen og de aftalte vilkår. Generelt skal opsigelsen være skriftlig for at sikre dokumentation og klar kommunikation mellem parterne. Her er nogle vigtige punkter, der bør overvejes ved opsigelse af en lejekontrakt:

Opsigelsesvarsel

Opsigelsesvarslet er den periode, som enten lejer eller udlejer skal give hinanden besked om opsigelse før lejemålets ophør. Varslets længde kan variere afhængigt af lejeaftalens vilkår og den gældende lovgivning, men det er typisk tre måneder for lejere og seks måneder for udlejere ved tidsubegrænsede lejemål.

Formkrav til opsigelse

Opsigelsen skal være skriftlig og kan enten leveres personligt, sendes med posten eller digitalt, hvis dette er aftalt. Det er vigtigt at inkludere alle relevante oplysninger i opsigelsen, såsom opsigelsesdato og årsag til opsigelsen, hvis dette er påkrævet.

Bekræftelse af modtagelse

Det anbefales at anmode om en skriftlig bekræftelse fra modparten på, at opsigelsen er modtaget. Dette sikrer, at der ikke er tvivl om opsigelsens gyldighed og starten af opsigelsesperioden.

Overholdelse af lejekontraktens vilkår

Det er afgørende at gennemgå lejekontrakten nøje for at forstå de specifikke betingelser, der gælder for opsigelse. Nogle kontrakter kan indeholde særlige vilkår, der skal overholdes.

Genudlejningspligt

I visse tilfælde har udlejeren en pligt til at forsøge at genudleje boligen for at minimere lejerens økonomiske ansvar. Hvis en ny lejer findes, kan dette potentielt reducere eller ophæve den oprindelige lejers forpligtelse til at betale leje for resten af opsigelsesperioden.

Tilbagelevering af lejemålet

Ved lejemålets ophør skal lejeboligen tilbageleveres i overensstemmelse med de vilkår, der er aftalt i lejekontrakten, hvilket typisk indebærer, at boligen skal være ryddelig, rengjort og uden skader ud over normalt slid.

Ved at følge disse retningslinjer kan både lejere og udlejere navigere i opsigelsesprocessen på en retfærdig og lovlig måde, hvilket bidrager til en mere gnidningsfri overgang for begge parter.

Læs mere om: