Hvad betyder aconto?

Aconto (a conto) er et udtryk der anvendes i forbindelse med boligudlejning, og refererer til en form for forudbetaling eller løbende betaling, der kan dække forbrugsomkostninger som varme, vand og el. Aconto beløb betales sammen med huslejen hver måned. 

Hvordan fungerer aconto?

Når du lejer en bolig, vil udlejeren ofte opkræve et aconto-beløb sammen med huslejen. Det er for at dække dine forbrugsudgifter. Aconto-beløbet er et skønnet beløb baseret på tidligere forbrug i boligen eller lignende boliger – beløbet er derfor ikke tilfældigt fastsat. Det betyder, at du betaler et fast beløb hver måned, som skal dække dit faktiske forbrug. 

Årsafregning og justering

Én gang om året vil udlejeren foretage en afregning af dit faktiske forbrug sammenlignet med de aconto-betalinger, du har foretaget. Hvis du har betalt for meget i forhold til dit faktiske forbrug, vil du få penge tilbage. Hvis dit forbrug til gengæld har været højere end de betalte aconto-betalinger, skal lejeren betale differencen. 

Formålet med aconto 

Aconto-betalinger hjælper med at undgå store engangsudgifter, da forbrugsudgifterne fordeles over hele året. Det giver også en vis forudsigelighed i budgettet for lejere, da lejere ved, hvor meget de skal betale hver måned. 

Kort sagt, så er aconto altså en praktisk afregningsmetode til at håndtere forbrugsudgifter på i forbindelse med boligudlejning, som både gavner udlejer ved at skabe økonomisk forudsigelighed og lejer ved at undgå store uventede udgifter.

Læs også om: