Hvad er opsigelsesvarsel?

Opsigelsesvarsel er den periode, der er fastsat i en lejekontrakt, som enten lejer eller udlejer skal overholde, når de ønsker at opsige lejemålet. En opsigelse af et lejebolig foregå skriftlig. En skriftlig opsigelse kan være i form af et fysisk brev eller digitalt afhængigt af din specifikke lejekontrakt. Når du har sendt din opsigelse, er det en god ide at få en bekræftelse fra udlejer på, at opsigelsen er modtaget. Dette sikrer, at der ikke opstår misforståelser omkring din flyttedato. 

Et væsentligt aspekt ved opsigelsen er tidspunktet for hvornår et lejemål opsiges. Din opsigelse tages i betragtning fra det øjeblik, den når frem til udlejer, og den bliver officielt gældende fra den første dag i den efterfølgende måned. 

Opsigelsesvarsler

Opsigelsesvarslet varierer afhængigt af typen af din lejeaftale. Hvis du bor i et tidsbegrænset lejemål, så behøver du ikke selv at opsige lejeaftalen, da den udløber automatisk ved periodens ende. Men vær opmærksom på, at hvis du fortsætter med at bo i lejemålet efter udløbet af den tidsbegrænsede periode, og din udlejer accepterer dette, overgår aftalen til at være tidsubegrænset. 

For tidsubegrænsede lejeaftaler er standardopsigelsesperioden typisk tre måneder. Hvis du lejer et enkelt værelse uden eget køkken, kan denne periode ofte være kortere, eksempelvis én måned. Husk, at lejekontrakten kan have specifikke betingelser, der fastsætter længere opsigelsesperioder. 

Udlejers rolle ved genudlejning

Hvis du vælger at fraflytte før din opsigelsesperiodes udløb, så er det vigtigt at være opmærksom på udlejerens genudlejningspligt. Udlejeren skal aktivt søge efter en ny lejer. Når en ny lejer er fundet, og denne person flytter ind, så kan du fritages du yderligere betaling af husleje. Det samme gør sig gældenem, hvis udlejeren undlader at genudleje lejemålet selv hvis det var muligt. 

Ved at følge disse retningslinjer og forstå de regler, der gælder for opsigelse og opsigelsesvarsler, kan du sikre en smidig og konfliktfri overgang fra din nuværende bolig. Hos Pierre Ejendomme er vi her for at assistere dig gennem hele processen og sikre, at din boligoplevelse forbliver positiv, selv når du bevæger dig videre til nye eventyr. 

Kilde: Lejeloven

Læs mere om: