Hvad er depositum?

Depositum er et beløb, som lejer betaler til udlejer ved indgåelse af en lejeboligkontrakt, og skal bruges til at dække udgifterne ved istandsættelse. Beløbet fungerer som en form for økonomisk garanti for udlejeren i tilfælde af, at lejeren forårsager eksempelvis skader på lejemålet. 

Formålet med depositum

Depositummet har til hensigt at dække eventuelle skader eller mangler, som kan opstå under lejeperioden, som ikke er en del af den almindelige slid og ælde. Det kan også anvendes til at dække eventuel rengøring eller istandsættelse af lejemålet, når lejeren flytter ud. Dette må dog kun foretages, hvis det er nødvendigt. 

Prissætning og tilbagebetaling af depositum

Prissætningen af et depositum kan variere, men er ofte svarende til 1-3 måneders husleje. I Danmark må depositummet maksimalt udgøre tre måneders husleje. Beløbet fastsættes i lejekontrakten og skal betales inden indflytning. 

Når lejeaftalen ophører, og lejemålet er tilbageleveret i tilfredsstillende stand, skal depositummet tilbagebetales til lejeren. Hvis der er sket skader, som overstiger normalt slid og ælde, kan udlejeren fratrække omkostningerne til reparationer fra depositummet før tilbagebetaling. Der findes dog ikke en konkret tidsfrist i lovgivningen, 

Depositummet fungerer således som en sikkerhed for udlejeren og opfordrer samtidig lejeren til at vedligeholde lejemålet ansvarligt. Depositum går ofte ind under indskud, som også omfatter forudbetalt leje.

Kilde: Lejeloven

Læs også om: