PIERRE EJENDOMME tilbyder dig/jer et rentefrit lån til betaling af depositum på netop denne bolig efter følgende lånemodel:

Lejekontraktens § 4 udløser et depositum beløb på kr. 27.600,- som lejer hermed ikke skal indbetale kontant på samme tidspunkt som den første måneds husleje, og det er derfor aftalt, at depositum beløbet i stedet indbetales af lejeren månedsvis med kr. 1.150,- pr. måned, første gang den 01.06.2021 og indtil beløbet er fuldt indbetalt via 24 måneders afdrag. Der beregnes ikke rente af lånet. Lånet opkræves sammen med den månedlige husleje, og beløbet er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, således at en misligholdelse af aftalen om betaling kan medføre, at lejeforholdet ophæves.