KOLDING: Nu kommer der igen liv på den forladte fabriksgrund på Agtrupvej, hvor virksomheden Diesella tidligere havde sin administration og produktion.

Det er Koldings succesrige autolakeringskonge, iværksætter og bygherre PierreLegarth, der står bag udviklingsplanen på Diesellagrunden, hvor der ikke har været aktivitet i mange år.

Meningen er, at fabriksbygningen skal rives ned, og at der i stedet skal opføres 18 rækkehuse i to plan. Rækkehusene bliver udlejningsboliger.

Politikerne i byrådets plan-, bolig-og miljøudvalg skal tage stilling til sagen i dag og afgøre, om Kolding Kommune skal lave en ny lokalplan for området, som tillader Pierre Legarth at opføre sit boligbyggeri. I dag må grunden kun anvendes til erhverv.

Miljø og støj

Den konstituerede formand, Asger Christensen fra Venstre, er ikke i tvivl.

-Selvfølgelig skal vi det.

Personligt synes jeg, det er helt fantastisk, at vi har private udviklere, som vil noget godt for vores by. Det skatter vi meget på. Vi samler på private investorer her i kommunen, og i forhold til projektet på Agtrupvej er der ingen sten i skoen, siger Asger Christensen forud for onsdagens møde.

Udspillet til fremtiden for Diesella-grunden er, at de 18 rækkehuse placeres i fi-re rækker med fire eller fem i hver, og at der til højre for bebyggelsen anlægges fællesarealer, en fællesvej med vendeplads for enden og parkeringspladser med mulighed for carporte. Mindre stier skal give adgang til boligerne, som man altså ikke kommer til at kunne køre helt hen til.

Til gengæld får hvert rækkehus en lille have, og husene opføres i mørke teglsten med flade skrånende tage og franske altandøre på 1. sal.

Og alt tyder altså på, at politikerne sætter gang i lokalplanarbejdet i dag, så projektet kan komme i gang efter sommer.

En del af arbejdet bliver at lave en miljøscreening af byggegrunden for at afdække eventuel forurening, ligesom der skal laves støjmålinger for at sikre, at støjen fra trafikken på Agtrupvej ikke er for høj.

FAKTA TIDSPLAN

By-og udviklingsforvaltningen regner med, at et lokalplanforslag for rækkehusbebyggelsen kan være klar til at blive sendt i offentlig høring i fire uger fra 4. maj til 1. juni.

I den periode kan alle komme med forslag til ændringer og indsigelser til lokalplanforslaget, som derefter eventuelt rettes til.

Endelig vedtagelse af politikerne sker 15. august, hvorefter byggeriet kan sættes i gang.

  • Den gamle Diesella-fabrik her på Agtrupvej bliver snart revet ned for at give plads til et rækkehusbyggeri. Foto: Sys Andersen