Ønsker du/I som nuværende beboer i PIERRE EJENDOMME, at flytte til en alternativ bolig i PIERRE EJENDOMME – stiller vi følgende service ydelser til rådighed for dig/jer uden beregning:

  • Udgifter til dit flyttefirma (dog ikke selve nedpakning i kasser)
  • 8 timers håndværker stilles gratis til rådighed for opsætning af dine/jeres billeder/lamper mm i den alternative bolig.
  • Overdragelse af tidligere betalt depositum til den ”nye” bolig, uden opadgående regulering.

Nærværende BOLIGSKIFTE serviceydelser skal forstås således, at såfremt du/I ønsker, at skifte/flytte fra din nuværende bolig hos PIERRE EJENDOMME til en alternativ bolig i PIERRE EJENDOMME – opkræves du udelukkende omkostninger jf. din udflytningsrapport.

Husleje niveau i din/jeres alternative bolig – reguleres dog i op eller nedadgående retning.

Kontakt os venligst vores support team for nærmere uddybning.