PIERRE EJENDOMME A/S opfører og udlejer 33 lejligheder på hjørnegrunden ved Saxovej og Olaf Ryes Gade i Kolding.

Der er tale om lejligheder, der størrelsesmæssigt kommer til at ligge på mellem 67 og 92 kvadratmeter – og så snart byrådet i Kolding vedtager en lokalplan for boligbyggeriet, vil projektet begynde at tage form. Der bliver vejadgang til lejlighederne både fra Olaf Ryes Gade og Saxovej.

Samtidig har bygherre Pierre Legarth fokus på, at der er gode udenomsarealer omkring alt, hvad Pierre Ejendomme bygger – og det kommer også til at gælde de 33 lejligheder i dette projekt, som i øvrigt også bliver begunstiget med store altaner på omkring 10 kvadratmeter.

Det forventes, at byggeriet kan blive sat i gang ultimo 2017 – og at lejlighederne vil stå klar til indflytning et år senere – ultimo 2018.

Generelt bliver der fokuseret på en bygningsmæssig høj kvalitet og et lækkert design, og byggeriet på Saxovej/Olaf Ryes Gade bliver opført i rødt tegl og som fire bygninger i henholdsvis tre og fire etager, og i midten anlægges et fælles grønt gårdrum.

Det er arkitekt Kim Holst, der har tegnet det.